Vi söker elektriker!

Om EIO eltest

Vi utför EIO ELTEST i er bostad eller på ert företag. Eltest innebär att vi går igenom hela er anläggning både okulärt och med instrument. Vi går igenom alla kopplingspunkter, kabel-dragningar, kontrollerar att inte uttag m.m. har sprickor eller på annat sätt är trasiga. Efter genomfört el-test får ni ett protokoll som ni fritt får använda som underlag vid upphandling av elinstallatör ifall det skulle finnas något på er anläggning som behöver åtgärdas.

Tänk på att det är ni som användare av elanläggningen som har det yttersta ansvaret för anläggningen enligt ellagen. Så förebygg elolyckor innan det händer. Elolyckor kan få förödande konsekvenser.
EIO eltest är avdragsgillt vid köp eller försäljning av lägenhet, villa. Arbetet med att åtgärda fel och brister går att ta på ROT-avdrag.

För mer info - se www.eio-eltest.se

El Stockholm Elektriker Stockholm El Stockholm
El i Stockholm

Wimcon AB

Adress:
Birger Jarlsgatan 112
114 20 Stockholm   

Kontakta oss

Telefon: 0761-335 222
E-post: office@wimcon.se

Design av Intendit Webbyrå - Sajtkarta