Vi söker elektriker!

Historia

År 1879 började sakta elektrifieringen av bostäder runt om i världen detta efter att Thomas A Edison hade konstruerat en användbar glödlampa. I Sverige startades det första elverket för allmän eldistribution i Härnösand år 1883.
Det första regelverket för elinstallationer "El villkor nr 1" utarbetades av försäkringsbolagen år 1883. Staten kom in i elsäkerhetsarbetet i och med den första ellagen år 1902. De första starkströmsföreskrifterna kom ut år 1904.

Kravet på att ha behörighet för att få utföra elinstallationer infördes år 1919. Den vanligaste behörigheten var då klass C (landsbygdsmontör) och var begränsad till ett område av 50 km radie från en fast punkt i terrängen t.ex en järnvägsstation eller en kyrka.

När behörighetsföreskrifterna ändrades år 1975 till att gälla hela landet slopades de lokala elverkenss installationsbestämmelser och ersattes med en för hela landet gemensam installationsbestämmelse (IBL-77). Den omarbetades 1996 till en svensk standard SS 437 01 40 "Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnät". Standarden revideras kontinuerligt och senaste utgåvan är den som gäller.

El Stockholm Elektriker Stockholm El Stockholm
El i Stockholm

Wimcon AB

Adress:
Birger Jarlsgatan 112
114 20 Stockholm   

Kontakta oss

Telefon: 0761-335 222
E-post: office@wimcon.se

Design av Intendit Webbyrå - Sajtkarta